פלג – פתרונות למי גשם פלג פתרונות למי גשם

טלפון לפרטים

09-7666343

הוראות התקנה עבור בורות חלחול "פלג"

כללי

א. צינורות קזפלקס נושאים תו תקן ישראלי, ת"י 73592 ות"י 21138 בקשיחות טבעתית SN8.
ב. הצינורות מיועדים לתיעול וניקוז תת-קרקעי.
ג. הצינורות מיוצרים באורך 6,7,10,12 מטר או בהתאם לדרישות הלקוח.
ד. הצינורות מסופקים עם אטמי גומי תואמים לקוטר הצינור EPDM (במידה ונדרש ע"י הלקוח).
ה. חיבור בין הצינורות יהיה באמצעות מחברי שקע/תקע (מצמד פעמון)

העמסת הצינורות, פריקתם ושינועם באתר ייעשו בזהירות, בעזרת כלים מכניים מתאימים, באופן שימנע פגיעה בצינור.

פריקה ושינוע

 • הצינורות תעשה באמצעות רצועות הרמה תקניות (רוחבן לא פחות מ- 50 מ"מ).
 • אין להשתמש בשרשראות או חבלים מכל סוג ואין להשחיל רצועה או שרשרת או חבל דרך הצינור.

פריקה ושינוע צינורות בורות חלחול

קידוח להחדרת צינורות

 • הקידוח יבוצע בהתאם לתכניות ותוך הקפדה על כללי הבטיחות הקבועים בחוקים והתקנות.
 • עומק הקידוח יבוצע על פי הגדרת המתכנן ובהתאמה לסוג הקרקע.
 • קידוח החור יבוצע בסמוך להשחלת הצינורות.

קוטר הקדח

 • קוטר הקדח של בור חלחול יהיה גדול ב 2- מידות מקוטר הצינור. לדוגמא: צינור קוטר 400 מ”מ קידוח קוטר 600 מ”מ.
 • במקרה שסוג הקרקע באתר אינה מסוגלת לספק תמיכה לדופן הבור יינתן מענה ע"פ הוראת המתכנן / מהנדס.

קוטר הקדח של בור החלחול

עומק הבור

 • עומק הבור יקבע ע"פ דו"ח יועץ קרקע ו/או מינימום 7 מ"א וכ 2- מ"א בשכבת החול.
 • במהלך התקנת הצינור הבור/הקדח צריך להיות יבש.
 • רוב החלחול מתרחש בשכבה המחלחלת.

עומק בור חלחולריפוד המרווח בין הצינור לבור

 • המרווח ירופד בשכבת חול או אגריגט הקטן מ 5- מ"מ וקטן מ 20- מ"מ, המילוי הינו לכל עומק הבור.
 • את הצינור המוחדר יש לנער ולסייע לחול/ אגריגט לחדור פנימה. ברום הצינור יש להתקין תקרה ומכסה/ רשת ע"פ העומסים שנקבעים ע"פ התקן (1205)

ריפוד המרווח בין הצינור לבור

התקנת הצינורות

 • התקנת הצינורות תהיה בהתאם לתוכנית מאושרת מראש של מתכנן מוסמך לכך.
 • סטייה מהתוכנית המאושרת וההוראות המתכנן מותנות באישור בכתב של המתכנן.
 • הצינורות יותקנו בבור שאינו עולה מעל 2 מידות מהצינור המיועד.
 • צינורות לא יונחו על משטחים קשים כגון: סלע, בטון, משטח מרוצף.

חומר מילוי מסביב הצינור

החומרים לשימוש מסביב לצינור ובמילוי החוזר יהיו כדלהלן:

 • חול מובחר לפי תקן ישראלי 3 (SP,SW, SM).
 • חומר גרנולרי – מצע סוג א' או ב' (GP, GM).
 • חצץ (GW) – לפי ת"י 1886 או ת"י 1885.
 • גודל גרגר מקסימלי של חומר המילוי 20 מ"מ.

בדיקה מקדימה

 • חובה לודא התקנת מוטות אבטחה בין 80-100 ס"מ מהקצה העליון של הצינור.
 • חובה לעטוף הצינור בבד גאו טקסטיל 200-400 גרם.
 • חובה להתקין מכסה זמני או קבוע על מנת לשמור על ניקיון בור החלחול במהלך עבודות הבניה.
 • הצינורות והאטמים ייבדקו חזותית לפני הנחת הצינורות , על מנת לוודא שהם מתאימים למתוכנן ושאינם פגומים או מלוכלכים.
 • במקרה של צינורות פגומים יש לסמן את מקום הפגם ולסלק מהאתר על מנת למנוע טעויות.
 • אין להשאיר בור פתוח!

קידוח הבור יתבצע בסמוך להשחלת הצינור.

דגשים להנחת צינורות בתנאי שטח מיוחדים

מי תהום

 • אישור יועץ מתכנן חובה!
 • השחלת הצינורות תעשה בבור יבש.
 • פני מי התהום בתעלה יורדו באמצעים נאותים, עד להשלמת הביצוע.

חיבור צינורות

 • חיבור בצינורות יתבצע באמצעות "שקע תקע", באמצעות אטם שסופק ביחד עם הצינורות. יש לוודא כי האטם תקין, ללא פגמים ונקי מלכלוך.
 • הצינור יחובר כך שכיוון הזרימה יהיה מזכר לנקבה.
 • יש לנקות היטב את קצות הצינור ואת האטם.

הרכבת אטם צידי

צינור קזפלקס – הרכבת האטם לפי האיור

 • יש למרוח משחת החלקה (מסופקת ע"י היצרן בלבד) על גבי האטם והצינור.
 • חיבור הצינורות יתבצע בדחיפה ידנית של צינור כנגד צינור.
 • כיוון הצינור יתבצע בצורה ידנית.
 • אין לדחוף את הצינור במגע ישיר של כלים מכאניים, אלא באמצעות דחיפה ידנית של הצינור.

חתך התחברות ניקוז לצינור מחורץ / לא מחורץ "פלג"

מילוי ראשוני

המילוי הראשוני מיועד להעניק לצנרת תמיכה ויציבות, מניעת תזוזות, צמצום מעוות והגנה מפני פגיעת עצמים קשיחים.

חומר המילוי יהיה:

 • חול מובחר (SP, SM, SW) לפי תקן ישראלי 3.
 • חומר גרנולרי – מצע סוג א' או ב' (GP, GM)
 • חצץ (GW) – לפי ת"י 1886 או ת"י 1885 .
 • גודל גרגר מקסימאלי של חומר המילוי 20.0 מ"מ.
 • חומר המילוי יפוזר ידנית לכל רוחב ועומק הבור.
  כל שכבת מילוי תצופף משני צידי הצינור באמצעות מהדק ידני או אמצעי ציפוף קלים (עד 1.2 טון) לדרגה שנקבעה ע"י המתכנן.
 • בעת הציפוף יש להקפיד שהצינורות לא יפגעו, יוסטו או יתרוממו.
 • במידה ונדרשת הרטבה של החומר המילוי יש להרטיב בצורה מבוקרת, כך שלא ייווצרו שלוליות וציפה של הצינור.

מילוי סופי

 • מילוי סופי יתבצע מעל יציקת הבטון על פני הקרקע.
 • המילוי יתבצע מקרקע מקומית או מיובא בתנאי שלא מכיל חומר אורגני או אבנים גדולות מ 30- מ"מ או לפי אישור המתכנן.
 • הידוק המילוי בכלים כבדים מותר במידה וגובה הכיסוי הכולל מרוחק ב 45- ס"מ מדופן הצינור.
 • בכל מקרה אין לעלות עם רכב כבד על פני הצינור אלא לאחר הנחת תיקרה ומכסה מתאים ע"פ תקן ישראלי 124.

שירות שדה פיקוח והדרכה

 • חובה על הקבלן והמפקח לקבל הדרכה ופיקוח מפורטים באתר מחברת "פלג"
  לגבי אופן השחלת הצינורות, באמצעות שירות – השדה בנוכחות מנהל הפרויקט או מי שטעמו.
 • ההדרכה האמורה לא משחררת את הקבלן מאחריותו הכוללת לעבודה ולמוצר.

מבט על - מכסה יציקת בטון / רשת פלדה יצוקה

למידע נוסף ויצירת קשר – השאירו פרטים באמצעות טופס צור קשר

נשמח לעמוד לשרותך

צור איתנו קשר